Werken op de vrijeschool

Leerlingen begeleiden en stimuleren tijdens hun groei naar volwassenheid. Jouw pedagogische talenten benutten. Vrij zijn om je ideeën vorm te geven én zelf blijven groeien. Klinkt dit als een mooie stap voor jou? Kom dan werken op één van onze vrijescholen!

In het kort

Kom je vanuit het primair onderwijs en heb jij je pabo-opleiding succesvol afgerond? Dan kun je direct aan de slag op vrijescholen in heel Nederland.

Heb jij een hbo- of wo-diploma of ben je instromer vanuit andere werkveld? Kijk dan hieronder naar de mogelijkheden om een opleiding te volgen waarmee je aan de slag kan op een vrijeschool.

Primair onderwijs

Met een pabo-diploma kun je op iedere vrije basisschool aan de slag. Omdat de vrijeschool werkt vanuit een eigen pedagogische visie is het belangrijk dat je je daarin verdiept en in (bij)schoolt. Dat kan tijdens jouw baan op de vrijeschool zelf. Vrijescholen bieden daarvoor vaak een programma aan. Maar dit kan ook goed terwijl je studeert. Er zijn verschillende routes mogelijk.

Studie

Heb je nog geen pabo-diploma? Dan zijn er verschillende hogescholen die speciaal opleiden om te werken op een vrijeschool.

 • Vrijeschool Pabo aan de Hogeschool in Leiden. Er zijn verschillende varianten:Voltijdopleiding, flexibele deeltijdopleiding, zij-instroomtraject, Samen Opleidend Leren (leren in de praktijk).

 • Minor vrijeschoolonderwijs aan de HAN. Tijdens jouw pabo-opleiding kun je een minor vrijeschoolonderwijs volgen. Deze minor wordt gegeven in Nijmegen. Door het volgen van de minor kun je met een pabo-diploma ook op een vrijeschool werken.

 • Minor vrijeschoolonderwijs aan de Marnix Academie Utrecht in samenwerking met de Vrijescholen Midden-Nederland. Deze minor start in februari 2025. Wil je meer weten? Neem dan contact op met de opleidingscoördinator.

Scholing

Voor leraren die over willen stappen naar de vrijeschool én voor vrijeschoolleraren die zich verder willen verdiepen in het vrijeschoolonderwijs, zijn de verdiepende opleidingen en cursussen interessant. Zo biedt BVS-schooladvies onder andere de basisopleiding Vrijeschoolonderwijs van één studiejaar. Maar ook individuele begeleiding voor leerkrachten. Of je nu een beginnende, ervaren of een zij-instroom leerkracht bent.

Kleuterleerkracht

Kleuterleerkrachten met een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs die (gaan) werken op de vrijeschool kunnen zich verder verdiepen en bekwamen via de opleiding vrijekleuterklas. Deze cursus duurt 8 trainingsdagen dagen verspreid over twee jaar en wordt verzorgd door BVS-schooladvies.

Onderwijsassistent vrijeschool

De BBL-opleiding Onderwijsassistent Vrijeschool (mbo 4) is een werkleertraject van 2 jaar. Studenten werken minimaal twee dagen per week op een vrijeschool en gaan één dag per week naar school in Utrecht.

Antroposofische Kinderopvang

De BBL-opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Antroposofische Kinderopvang (mbo 4) is een werkleertraject van 2 jaar. Studenten werken minimaal twee dagen per week bij een antroposofisch kindercentrum en gaan één dag per week naar school in Utrecht.

Direct aan de slag?

Kijk hier voor de vacatures in het primair onderwijs.

naar de vacatures

Voortgezet onderwijs

Leraren die een vakopleiding hebben afgerond en een lesbevoegdheid hebben kunnen op iedere vrijeschool in het voortgezet onderwijs aan de slag.
Omdat de vrijeschool werkt vanuit een eigen pedagogische visie en een eigen leerplan is het wel belang dat je je daarin verdiept en schoolt. Dat kan tijdens jouw baan op de vrijeschool zelf. Scholen bieden vaak eigen programma's aan. Daarover kun je informatie inwinnen tijdens de sollicitatie.

Post-hbo studie

Voor leraren VO die zich willen verdiepen in het vrijeschoolonderwijs zijn er de volgende studies beschikbaar:

 • Voor bovenbouw leraren met weinig ervaring in de achtergronden van het vrijeschoolonderwijs is er de opleiding vrijeschoolpedagogie.
  De tweejarige opleiding bestaat uit 7 lesdagen in het 1ste jaar en 9 dagen in het 2de jaar. Deze opleiding wordt aangeboden door BVS-schooladvies.

 • Na de post-hbo opleiding De Parcivalweg kun je als leerkracht je weg vinden in de antroposofie. De opleiding is ingericht voor leraren die al een aantal jaren lesgeven in het vrijeschoolonderwijs. Deze deeltijdopleiding duurt één studiejaar en wordt aangeboden door Centrum onderwijs & innovatie aan Hogeschool Leiden.

Direct aan de slag?

Kijk hier voor de vacatures in het voortgezet onderwijs.

Naar de vacatures

Kunst, muziek en euritmie

Kunstzinnig onderwijs speelt een belangrijke rol op de vrijeschool. Er is veel aandacht voor bijvoorbeeld muziek en euritmie. Een aantal opleidingen is specifiek gericht op het vrijeschoolonderwijs. Ontdek de vele mogelijkheden.

Opleidingen kunst, muziek en euritmie

 • Basisopleiding Vrijeschoolonderwijs Kunst. Deze opleiding is bedoeld om leraren in het primair onderwijs te inspireren op het gebied van vrijeschoolse kunstvakken, zoals nat-in-natschilderen, boetseren en vormtekenen. De nadruk ligt op het verdiepen van kennis en vaardigheden.
 • Docent Muziek. In deze conservatoriumopleiding word je opgeleid tot veelzijdig musicus. Daarnaast studeer je af als pedagoog en leer je hoe je met behulp van muziek een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen.
 • Docent Dans/Euritmie. Het vak Euritmie ondersteunt en versterkt de ontwikkeling van leerlingen. In deze opleiding leer je gedachten, gevoelens en handelen uit te drukken in taal en muziek. Er zijn twee opleidingsvarianten: een voltijdopleiding en een verkorte deeltijdopleiding.
 • Cursus euritmie. BVS-schooladvies biedt een 8-daagse training in de Dynameïs Methodiek. Na deze cursus kun je je verder verdiepen met de training Euritmisch bewegingsonderwijs vervolg.

Leidinggevende

Voor de functie van schoolleider heb je een afgeronde schoolleidersopleiding nodig. Als je deze opleiding niet hebt gevolgd, moet je bereid zijn hem te volgen. Bovendien moet je als schoolleider in het primair en voortgezet onderwijs een aantal basisvaardigheden hebben. Je kunt hierover meer informatie vinden op de website van de rijksoverheid.

Opleidingen leidinggevende

Er zijn twee opleidingen speciaal voor schoolleiders op de vrijeschool. Ze worden aangeboden door BVS-schooladvies in samenwerking met de NSO-CNA Leiderschapsacademie.

Direct aan de slag?

Kijk hier voor de vacatures voor leidinggevende functies.

Naar de vacatures