Kiezen voor de vrijeschool

Waarom kiezen ouders* voor het vrijeschoolonderwijs en wat maakt deze schoolvorm in hun ogen aantrekkelijk? ‘Het creatieve element,’ hoor je vaak zeggen. Of: ‘de sfeer’. Onderzoek toont aan dat ouders uiteindelijk kiezen voor de vrijeschool om verschillende redenen.

waarom ouders voor de vrijeschool kiezen

  • De vrijeschool is niet uitsluitend gericht op prestaties en méér gericht op de persoonlijke ontwikkeling van het kind (67%)
  • De vrijeschool biedt goede mogelijkheden tot zelfontplooiing van het kind (48%)
  • De vrijeschool heeft veel aandacht voor kunstzinnig onderwijs (42%)

Vrijeschoolonderwijs groeit

Het vrijeschoolonderwijs maakt een sterke groei door want steeds meer ouders en kinderen kiezen voor de vrijeschool. Regelmatig worden nieuwe vrijescholen opgericht. In de periode 2011-2021 steeg het aantal leerlingen in Nederland met 55%. De laatste vijf jaar kwamen er in Nederland 22 nieuwe locaties bij. Er zijn momenteel 130 vrijescholen in Nederland. Wereldwijd zijn er meer dan 1.200 vrijescholen.

Meer informatie? Kijk dan hier voor het meest recente overzicht.

Driehoek leerling-leraar-ouder

Op de vrijeschool vinden we de sterke verbinding tussen ouders, leraren en leerlingen belangrijk. Onze leraren voeren gesprekken met ouders én leerlingen. Dit is waardevol omdat er mét het kind wordt gesproken in plaats van over het kind. Door samen te praten over wat het kind heeft gedaan, gemaakt en geleerd, kunnen we beter begrijpen hoe het zich ontwikkelt en wat het nodig heeft.

Ouderbetrokkenheid

De betrokkenheid en inzet van ouders is voor vrijescholen belangrijk. Veel ouders zijn op één of andere manier actief voor de klas van hun kind of voor de hele school. Ouders helpen bijvoorbeeld mee met de voorbereiding van jaarfeesten, het werk in de schooltuin of ondersteunen bij de handwerklessen.

*waar we ouders schrijven bedoelen ouders/verzorgers.

Over vrijeschoolonderwijs

Vrijeschoolonderwijs is gebaseerd op de antroposofie. Op vrijescholen wordt ‘geen vat gevuld, maar een vlam ontstoken' (naar Plutarchus). Leerlingen krijgen veel verschillende vakken aangeboden. Niet alleen rekenen en taal, maar ook vakken en periodes als euritmie, koor, sterrenkunde en boekbinden. Onze middelbare scholen bieden natuurlijk ook de standaard examenvakken. Die afwisseling in leren zorgt ervoor dat kinderen worden voorbereid op een toekomst waar creatieve, zelfbewuste en ruimdenkende individuen het verschil maken.

Meer informatie over vrijeschoolonderwijs? Kijk hier.

‘De vraag is niet wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen: maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Pas dan kan de opgroeiende generatie de maatschappij steeds opnieuw met nieuwe kracht verrijken’.(Rudolf Steiner, 1982, p.37)