Hoe we werken

Samenwerken voor vrijeschoolonderwijs

Wij geloven dat er mooie dingen tot stand komen wanneer mensen samenwerken. Wij werken samen in onderwijs, onderzoek, opleiding en politiek.

Samen in onderwijs

We hebben nauw contact met onze (aspirant-) leden en onderwijspartners. En zorgen er samen voor dat vrijeschoolleerlingen hun dromen en talenten kunnen ontwikkelen. Zodat ze als zelfstandige mensen kunnen bijdragen aan onze snel veranderende maatschappij.

Samen voor kwaliteit & innovatie

We zoeken de samenwerking in onderzoek, opleiding en scholing. Zo blijven we op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en blijven we onszelf steeds verbeteren.

Samen in politiek

Binnen de politiek laten wij onze stem horen zodat er ruimte is voor vrijescholen en ons vrijeschoolonderwijs. Wij zetten ons in om de waarde(n) van ons onderwijs duidelijk te maken aan beleidsmakers en politici.

Internationaal

We maken deel uit van de internationale vrijeschoolbeweging. Er zijn wereldwijd zo'n 1.200 vrijescholen in meer dan 70 landen. Wij zijn onder meer actief in de ECSWE, de Europese belangenvereniging van landelijke koepels voor vrijeschoolonderwijs.

lees meer