Docent economie 1e graad | Utrecht

Utrecht
1 augustus
Voortgezet onderwijs
Parttime 0.4 fte
Sluitingsdatum is verstreken
Waldorf Utrecht

Waldorf Utrecht, vrijeschool voor voortgezet onderwijs, zoekt voor het schooljaar 2024 – 2025 een docent economie 1e graad voor ongeveer 0,4 fte. We zijn op zoek naar enthousiaste leraren die open staan voor en het liefst ook ervaring hebben met het vrijeschoolonderwijs. De datum van indiensttreding is augustus 2024.

Waldorf Utrecht is sinds 2018 de middelbare vrijeschool-leerroute van het St-Gregorius College. Per jaar bouwen we er een leerjaar bij. Sinds dit schooljaar hebben we voor het eerst alle leerjaren 7 tot en met 12 (regulier: 1 tot en met 6) in huis.

Profiel van een vakdocent bij Waldorf Utrecht:

 • Je hebt een 1e graadbevoegdheid voor het vak economie.
 • Je verzorgt vaklessen en eventueel ook periodeonderwijs*.
 • Je ziet de meerwaarde van het lesgeven in heterogene klassen (mavo, havo en vwo) en bent in staat te differentiëren.
 • Je bent bekend met en/of wilt je verdiepen in het werken met formatief toetsen.
 • Je bent nieuwsgierig naar het werken op een vrijeschool en bent bereid je te verdiepen in de achtergronden daarvan.
 • Je vindt het uitdagend om actief te zijn in een pioniersomgeving en hebt goede communicatieve vaardigheden.
 • Je wilt je persoonlijke, pedagogische en didactische competenties inzetten en blijven ontwikkelen.

*Op de vrijeschool worden naast vaklessen ook periodelessen gegeven. Een periode duurt ca 3 weken en omvat altijd de eerste 2 uur van de dag, vijf dagen per week. Als je niet alle dagen beschikbaar kunt zijn, kunnen we in overleg tot een oplossing komen. De inhoud van de periodelessen zijn gebaseerd op het vrijeschoolleerplan waarbij de ontwikkelingsfasen van het kind het uitgangspunt vormen.

Werkzaamheden, omvang en inschaling

 • Het betreft vaklessen aan klas 9, 10, 11 en 12, zowel vmbo-tl als havo/vwo, en periodelessen aan klas 9.
 • Naast het geven van vaklessen en periodeonderwijs is het eventueel ook mogelijk om een mentoraat te vervullen of andere niet-lesgebonden taken op je te nemen. Hiermee kan de baanomvang eventueel worden uitgebreid.  
 • Bij het mentorschap horen onder andere het verzorgen van ouderavonden, driehoeksgesprekken met ouders en leerlingen, werken met het leerlingenportfolio en het schrijven van feedback aan alle leerlingen.
 • Elke docent is op donderdagmiddag aanwezig bij de pedagogische vergadering.
 • Inschaling: LB volgens de cao-VO, met de mogelijkheid voor LC.
 • De functie kan ook op detacheringsbasis ingevuld worden. 
 • Je krijgt voldoende begeleiding en ook professionele eigen ruimte voor de invulling van je werkzaamheden.

Procedure
Het geven van een proefles behoort tot de selectieprocedure.

Wil je meer weten over het vrijeschoolonderwijs, kijk op
Waldorf Utrecht vrijeschool – Descart & Waldorf Utrecht en Vereniging van vrijescholen

Interesse?

De sluitingsdatum voor de motivatiebrief met cv is 5 juni 2024. In de motivatiebrief willen wij lezen waarom je kiest voor Waldorf Utrecht en wat je te bieden hebt. Heb je nog vragen? Laat het weten aan de teamleider van Waldorf Utrecht (via a.mooijman@gregorius.nl). Heb je interesse, solliciteer via deze site.