Over de vereniging

De Vereniging van vrijescholen heeft de volgende taken:

 • vertegenwoordiging en belangenbehartiging bij de overheid en andere stakeholders in de onderwijssector;
 • representatie naar buiten van het vrijeschoolonderwijs;
 • het binden van haar leden op de ontwikkeling van het vrijeschoolonderwijs en het stimuleren van overleg tussen (groepen van) partners;
 • het bevorderen van kwaliteit en groei van vrijescholen en vrijeschoolonderwijs;
 • het vertalen van het onderwijsbeleid vanuit de overheid naar belangen voor de leden van de Vereniging.

Bestuur

Het bestuur van de Vereniging van vrijescholen wordt gevormd door zes bestuursleden, bestaande uit een externe voorzitter, twee schoolleiders, een teamleider en twee bestuurders uit zowel het primair als het voortgezet onderwijs.

 • Michel Rog, voorzitter
 • Linda Scheeres, penningmeester (teamleider vrijeschoolleerroute VO)
 • Sebastiaan Cooiman, bestuurslid (schoolleider VO)
 • Allert de Geus, bestuurslid (bestuurder VO)
 • Peronnik Veltman, bestuurslid (bestuurder PO)
 • vacant (schoolleider PO)

Bureau & uitvoering

Het bureau van de Vereniging van vrijescholen wordt gevormd door:

 • Maaike van Gelder, directeur
 • Nadine Massee, bureaucoördinator
 • Christel Nagel, communicatieadviseur

In opdracht van de Vereniging van vrijescholen werken

 • Allert de Geus, vertegenwoordiger ECSWE
 • Loïs Eijgenraam, vertegenwoordiger IASWECE

Leden

De leden van de Vereniging van vrijescholen bestaan uit de besturen van diverse vrijescholen. Onder deze besturen kunnen meerdere vrijescholen vallen.

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering wordt door het bestuur tenminste één maal per jaar bijeen geroepen. In de praktijk vindt meestal één vergadering plaats in het voorjaar en één vergadering in de winter. De volgende vergadering is gepland op 29 mei 2024.

In het voorjaar wordt de jaarrekening gepresenteerd en wordt door het bestuur van de Vereniging verantwoording afgelegd over het voorgaande boekjaar en wordt de stand van zaken van het lopende jaar gepresenteerd. In de winter-ALV worden de begroting en het beleid van het komende jaar gepresenteerd.

Diversiteitscode 2021

De Vereniging van vrijescholen zet zich in voor het toegankelijk maken van vrijeschoolonderwijs en voor gelijke kansen voor iedereen.

In december 2021 werd een diversiteitscode vastgesteld op de algemene ledenvergadering (zie foto onder). Dit werkdocument vervangt de in 1998 vastgelegde non-discriminatiecode, die door het bestuur van de Vereniging van vrijescholen in 2008 en 2014 werd geactualiseerd.


Internationaal netwerk

De Vereniging van vrijescholen maakt onderdeel uit van de internationale vrijeschool-netwerken IASWECE (wereldwijd) en ECSWE (Europa).

IASWECE is een internationale organisatie van afvaardigingen uit 28 landen die samenwerkt op het gebied van de zorg en de pedagogie voor het jonge kind van nul tot zeven jaar vanuit de antroposofie.


ECSWE
is een non-profit organisatie die wordt gevormd 26 nationale vrijeschoolorganisaties, die samen ruim 750 vrijescholen vertegenwoordigen in 28 Europese landen. ECSWE ondersteunt de belangen van vrijescholen in Brussel en maakt zich sterk voor vrijheid van onderwijs in Europa.

Onze locatie

Onze locatie

De Vereniging van vrijescholen is gevestigd op Landgoed Kraaybeekerhof aan de Diederichslaan 25, 3971 PA in Driebergen.
Ons telefoonnummer is 0343-536060.

Wij zijn met een klein team, hebben regelmatig afspraken buiten de deur en werken ook wel eens thuis. Wanneer u ons telefonisch niet kunt bereiken kunt u een bericht achterlaten op onze voicemail dan bellen we u zo spoedig mogelijk terug. Een mail sturen kan natuurlijk ook via vereniging@vrijescholen.nl.

Route
Landgoed Kraaybeekerhof is vanaf station Driebergen-Zeist goed lopend (ongeveer 2 kilometer), met OV-fiets of met de bus bereikbaar.