Over de vereniging

De Vereniging van vrijescholen heeft de volgende taken:

 • vertegenwoordiging en belangenbehartiging bij de overheid en andere stakeholders in de onderwijssector;
 • representatie naar buiten van het vrijeschoolonderwijs;
 • het binden van haar leden op de ontwikkeling van het vrijeschoolonderwijs en het stimuleren van overleg tussen (groepen van) partners;
 • het bevorderen van kwaliteit en groei van vrijescholen en vrijeschoolonderwijs;
 • het vertalen van het onderwijsbeleid vanuit de overheid naar belangen voor de leden van de Vereniging.

Bestuur

Het bestuur van de Vereniging van vrijescholen wordt gevormd door vijf bestuursleden, bestaande uit een externe voorzitter, twee schoolleiders en twee bestuurders uit zowel het primair als het voortgezet onderwijs.

 • Laurens Knoop, voorzitter
 • Gijs van Lennep, penningmeester (schoolleider VO)
 • Wiebe Brouwer, secretaris (bestuurder VO)
 • Linda Scheeres, bestuurslid (schoolleider PO)
 • Peronnik Veltman, bestuurslid (bestuurder PO)

Bureau & uitvoering

Het bureau van de Vereniging van vrijescholen wordt gevormd door:

 • Nadine Massee, bureaucoördinator
 • Maaike van Gelder, programmamanager

In opdracht van de Vereniging van vrijescholen werken:

 • Allert de Geus, vertegenwoordiger ECSWE
 • Nicoline Vink, ouderinitiatieven, nieuwe vrijescholen
 • Harm van Woerkom, communicatie

Bereikbaarheid

De Vereniging van vrijescholen is gevestigd aan de Boslaan 15 in Zeist. Let op! Het kantoor ligt in een wijk met veel eenrichtingsverkeer. Bezoekers die met de auto reizen kunnen parkeren op de Prof. Lorentzlaan. Deze straat is goed te bereiken via de rotonde bij de Woudenbergseweg. Via de Prof. Lorentzlaan en vervolgens de Jagersingel kunnen bezoekers de wijk weer verlaten.

LET OP: per 1 december gaan we verhuizen naar de Diederichslaan 25 in Driebergen. De week van 29 november zijn we dan ook minder goed bereikbaar.

Leden

De leden van de Vereniging van vrijescholen bestaan uit de besturen van diverse vrijescholen. Onder deze besturen kunnen meerdere vrijescholen vallen.

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering wordt door het bestuur tenminste één maal per jaar bijeen geroepen. In de praktijk vindt één vergadering plaats in het voorjaar en één vergadering in de winter. In het voorjaar wordt de jaarrekening gepresenteerd en wordt door het bestuur van de Vereniging verantwoording afgelegd over het voorgaande boekjaar en wordt de stand van zaken van het lopende jaar gepresenteerd. In de winter-ALV worden de begroting en het beleid van het komende jaar gepresenteerd.

Non-discriminatiecode

In 1998 heeft de Vereniging van vrijescholen een non-discriminatiecode vastgesteld. Het bestuur van de Vereniging van vrijescholen heeft deze code per 2008 geactualiseerd en opnieuw geredigeerd. In de Algemene Ledenvergadering van 4 juni 2014 is de non-discriminatiecode herbevestigd.

Vereniging van vrijescholen

Vereniging van vrijescholen

Het bestuur van de Vereniging van vrijescholen samen met enkele schoolleiders en bestuurders van Nederlandse vrijescholen op bezoek bij de collega's in Duitsland.

Verenigingsbureau in Zeist

Verenigingsbureau in Zeist

De Vereniging van vrijescholen is gevestigd aan de Boslaan 15 in Zeist.

Per 1 december 2021 verhuizen we naar de Diederichslaan 25 in Driebergen.

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Twee keer per jaar organiseert de Vereniging van vrijescholen een Algemene Ledenvergadering.