Aandachtsgebied - Identiteit

Een van de zeven aandachtsgebieden van de vereniging is de Antrposofische identiteit.

Antroposofische identiteit

De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs die gebaseerd is op de antroposofische menskunde. Daarbinnen heeft iedere vrijeschool in Nederland een grote mate van vrijheid en legt zijn eigen accenten. Wat hen bindt, is beschreven in het identiteitsdocument ‘Wat maakt de vrijeschool uniek’. De Vereniging wil de constante open dialoog hierover stimuleren en faciliteren en zich inzetten voor eenheid en verscheidenheid binnen de vrijeschoolbeweging.