Vrijeschool 0-18 jaar

De vrijeschool wil ruimte voor de doolopende ontwikkelingslijn van 0-18 jaar.

Vrijeschoolonderwijs 0-18 jaar

De vrijeschool kent van oudsher een doorlopende ontwikkelingslijn voor klas 1 tot en met 12. De Vereniging wil meer ruimte om deze doorgaande lijn beter vorm te kunnen geven in de praktijk.

De Vereniging heeft speciale aandacht voor het verder ontwikkelen van de verlengde basisschooltijd en het bevorderen van de brede brugklas en het tienercollege. Dat geldt ook voor de samenwerking met de kinderopvang en voor het faciliteren van vmbo-basis/-kader, groen vmbo en een havo/ vwo-route van zes jaar.