Vrijeschoolkompas

In het vrijeschoolkompas wordt de basis van het vrijeschoolonderwijs in acht uitgangspunten uiteengezet. Hierin wordt antwoord gegeven op vragen als: 'hoe kijken we naar het onderwijs en naar de leerling?' en: 'waarom doen we wat we doen?'

Wat is het vrijeschoolkompas

De vrijeschool heeft een aantrekkingskracht op een steeds grotere groep in de samenleving. Het aantal leerlingen is de afgelopen tien jaar verdubbeld. Veel mensen ervaren de meerwaarde van het vrijeschoolcurriculum. De veilige leeromgeving bijvoorbeeld, of de aandacht voor de pedagogische basis die aan de didactiek ten grondslag ligt. Toch is de visie achter het vrijeschoolonderwijs voor velen (gedeeltelijk) onbekend. Waarom werken wij zoals we werken? Hoe kijken we naar het onderwijs en naar de leerling? Hoe vertaal je de kernbegrippen van de uitgangspunten van de vrijeschool naar de praktijk? Veel (startende) leraren en ouders lopen tegen deze vragen aan.
Het vrijeschoolkompas helpt om antwoorden te formuleren. In acht uitgangspunten beschrijft het kompas de onderwijsvisie van de vrijeschool, die gebaseerd is op de antroposofie. Daarbij worden handreikingen gegeven voor een pedagogisch-didactische aanpak.

Werkgroep Kompas

Een groep van vier auteurs die ruime ervaring heeft met lesgeven in de onder- en bovenbouw van de vrijeschool, werkt aan de invulling van het vrijeschoolkompas. Onder supervisie van het lectoraat aan de Hogeschool Leiden, schoolleiders en bestuurders uit het primair en voortgezet vrijeschoolonderwijs verzamelen zij informatie en schrijven zij de teksten.

Beschikbaarheid voor (aspirant-)leden

Leden en aspirant-leden van de vereniging hebben exclusief toegang tot dit vrijeschoolkompas. Onderdelen van het kompas die voor iedereen beschikbaar zijn, zoals interviews en artikelen, zullen we delen op onze website. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een online omgeving waar leden informatie met elkaar kunnen delen. Tot die tijd is het kompas tijdelijk niet beschikbaar.
Heb je vragen of opmerkingen óf wil je graag contact opnemen met de werkgroep van het kompas? Stuur dan een e-mail naar de Vereniging van vrijescholen.