Profielorganisaties aan formerende partijen: dialoog over bedoeling en doelen onderwijs!

Om samen vanuit een pedagogisch perspectief onderwijsuitdagingen aan te pakken is een dialoog nodig, waarin de bedoeling en doelen van het onderwijs worden vastgesteld. Op dit moment ontbreekt de dialoog en daardoor worden onnodige tegenstellingen gecreëerd.brief aan Tweede Kamer

Dat schrijven de Vereniging van vrijescholen en andere profielorganisaties in een brief, gericht aan de formerende partijen.

We vragen hierin te komen tot een goed gesprek om opgaven zoals het lerarentekort en de kwaliteit van onderwijs samen aan te pakken. In het belang van leerlingen, leraren en de gehele samenleving.

Pleidooi voor het pedagogisch perspectief als uitgangspunt

Voor ons gaat onderwijs om de brede ontwikkeling, om menswording van de leerling. Het onderwijs heeft ruimte en vertrouwen nodig. Onze gezamenlijke brief is een pleidooi om het pedagogisch perspectief op onderwijs als basis te nemen voor onderwijsbeleid.

Dit vraagt om een duidelijke, betere balans tussen persoonsvorming, kwalificatie en socialisatie.Het vraagt ook om vertrouwen en ruimte voor onderwijsprofessionals om leerlingen te bieden wat zij in hun context en met het oog op hun brede ontwikkeling nodig hebben, ook als het gaat om de gewenste opbrengsten te realiseren. Onderwijsbeleid, zowel van de overheid als van scholen en hun besturen, dient gericht te zijn op het faciliteren van leraren om hun werk op deze manier uit te kunnen voeren.

De Vereniging van vrijescholen werkt in het Profielberaad samen met profielorganisaties Verus, VOS/ABB, VBS, ISBO en VGS.