Isars ervaring op de vrijeschool

Stap binnen in de wereld van Isar, een 17-jarige leerling op de Stichtse Vrije School. Al sinds zijn peutertijd is hij thuis op de vrijeschool. In zijn eigen woorden deelt hij een dag in de bovenbouw en kijkt naar zijn persoonlijke ervaringen. Hoe is dat om elke dag samen te beginnen met een ochtendspreuk? En een vaste leerkracht en eigen lokaal te hebben in de bovenbouw? Ook deelt hij zijn enthousiasme voor het periodeschrift, en zijn favoriete vak; koorzingen, met als hoogtepunt samen optreden in Tivoli. En wat is dat nu precies, dat periodeonderwijs? Zelf vat hij het mooi samen, als ‘spelenderwijs oefenen voor later'.

Samen de dag beginnen

“Al 15 jaar lang, sinds ik naar de vrije peutergroep ging bij juf Paulie, begint mijn schooldag met een spreuk. In de bovenbouw (middelbare vrijeschool) zeggen we elke dag Ik zie rond in de wereld.

Ochtendspreuk

Ik zie rond in de wereld,
waarin de zon haar licht zendt,
waarin de sterren fonkelen,
waarin de stenen rusten,
de planten levend groeien,
de dieren voelend leven,
waarin de mens bezield
de geest een woning geeft;
Ik zie diep in de ziel,
die binnen in mij leeft,
De Godesgeest, hij weeft
in zon- en zielenlicht,
in wereldruimten buiten,
in zielendiepten binnen.—
Tot u, o Godesgeest,
wil ik mij vragend wenden,
dat in mij kracht en zegen,
voor leren en voor arbeid,
tot wasdom mogen komen.

Iedere klas heeft zijn eigen tempo en intonatie. Als we met meerdere klassen samen zeggen, dan is mijn klas een beetje de zombieklas. Het is wel goed om zo samen de dag te beginnen.

Een fijne overgang

De eerste jaren op de middelbare school hadden we één vaste klassenleraar en een eigen lokaal. Dat was een fijne overgang van de basisschool. Nu ik in een hogere klas zit, hebben we na de spreuk lessen van allerlei leraren en in verschillende lokalen.

Lievelingsperiodes

De eerste paar uur van de schooldag hebben we altijd periodeles. Dan verdiepen we ons met de hele klas in een onderwerp en kan je ook je eigen accenten leggen in je periodeschrift. Mijn lievelingsperiodes waren Kunstgeschiedenis en Themaweken. Kunstgeschiedenis omdat dat de afsluiting is van al die schooljaren kunstvakken. Nu leerde ik over verschillende stijlen en hoe alles samenhangt. De jaarlijkse Themaweken zijn ook altijd heel leuk. Dan werken we in drie weken een erg lang verhaal uit, zoals Faust of Parcival. Die periodelessen beginnen met een verdieping van de les ervoor. Dan verbindt de leraar de lesstof aan de actualiteit. Daarna komt het volgende stuk van het verhaal en kijken we naar andere interpretaties. Zo werken we in één periode een heel verhaal door.

Mijn eigen periodeschrift

Ik vind het leuk om mijn periodeschriften helemaal van mij te maken qua schrijfstijl en qua versiering. In de periodelessen wiskunde in de 8e en 9e klas was het prachtig om de stof van meetkunde om te zetten in 3D-tekeningen. Je hebt de vrijheid om je schrift helemaal te personaliseren. Het enige nadeel van periodelessen is dat ze zo afhankelijk zijn van welke leraar de periode geeft. Ik doe dit jaar eindexamen vwo en ik merk dat ik van de periodelessen veel extra heb geleerd. Het was een soort spelenderwijs oefenen voor later.

‘Ik vind het leuk om mijn periodeschriften helemaal van mij te maken qua schrijfstijl en qua versiering.’.

Koor optreden in TivoliVredenburg

In de pauze ga ik graag met vrienden kaarten, schaken of buiten tafeltennissen. Daarna zijn er vaklessen zoals koperslaan, boekbinden, euritmie. Ik vind koorzang één van de leukste vaklessen omdat we dan met alle klassen 10, 11 en 12 werken aan een groot optreden in muziekcentrum TivoliVredenburg. We oefenen in school dan met twee groepen van 150 leerlingen aan een klassiek stuk. Onze inzet is hoog, vooral wanneer het concert dichterbij komt, omdat iedereen het graag goed wil doen. Het minst leuke vak vind ik Frans. Dat komt omdat ik er he-le-maal niks van kan, ook niet als ik mijn best doe en veel oefen.

Huiswerk voor examentijd

In klas 7 en 8 hadden we alleen huiswerk als je je periodeschrift niet afkreeg in de les. Nu moet ik regelmatig na school nog huiswerk doen omdat de eindexamens dichterbij komen. Ik heb gelukkig wel tijd om andere dingen te doen naast school want dat vind ik ook belangrijk.

Isar van Gelder (17 jaar, klas 12)